PL EN
PRACA ORYGINALNA
Model organizacji pracy zgodnie z protokołem BPMN 2.0 na przykładzie Oddziału Leczenia COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
2
Zakład Układu Równowagi, I Katedra Otolaryngologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
3
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-02-2022
 
 
Data akceptacji: 22-02-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Adam Stańczyk   

Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kopcińskiego 22, 90-153, Łódź, Polska
 
 
LW 2022;100(2):91-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Ogłoszenie ogólnoświatowej pandemii COVID-19 postawiło współczesne systemy ochrony zdrowia w zupełnie nowej sytuacji, niespotykanej w ostatnim stuleciu. Wymagało to adaptacji systemów opieki zdrowotnej i wypracowania nowych rozwiązań na szeroką skalę. Masowe występowanie zakażeń przebiegających z niewydolnością oddechową wiązało się z koniecznością utworzenia oddziałów tymczasowych i szpitali polowych w miejscach, które często nie były przygotowane do tego typu działalności leczniczej. Opracowanie schematów postępowania zgodnego z procedurami biznesowymi (protokół BPNM 2.0), z jasnym określeniem zakresu odpowiedzialności, zdaje się stanowić w takich sytuacjach gwarancję zachowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Cel pracy: Opracowanie modelu funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Leczenia COVID-19 zgodnie z protokołem procesów biznesowych BPMN 2.0 oraz zweryfikowanie w oparciu o system i strukturę funkcjonującą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi. Materiał i metody: W pracy wykorzystano elementy notacji BPNM2.0 z wykorzystaniem platformy Adonis CE wersja 11.0. Następnie, stworzone modele zweryfikowano w oparciu o istniejącą infrastrukturę architektoniczno-administracyjną istniejącą w USK nr 1 w Łodzi. Wyniki: Autorzy stworzyli wzorcowy protokół notacji procesu postępowania z pacjentem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/Izbie Przyjęć oraz Oddziale Leczenia COVID-19, a następnie zweryfikowali model w oparciu o doświadczenia własne, zebrane podczas tworzenia i prowadzenia tymczasowego Oddziału Leczenia COVID-19 z Obszarem Izolacyjnym. Wnioski: Opracowanie algorytmów postępowania w obszarze medycyny zgodnie z procedurami biznesowymi w oparciu o protokół BPNM 2.0 stanowi podstawę do płynnego działania personelu medycznego z wyznaczeniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Zastosowanie ujednoliconych procedur pracy z pacjentem – podejrzanym lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 – w obszarze SOR i Oddziału Leczenia COVID-19 podczas przekraczania poszczególnych stref ryzyka zakażeniem SARS-CoV-2 pozwala na zachowanie należytych standardów epidemiologicznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top