PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ostre obwodowe uszkodzenie narządu równowagi w przebiegu zapalenia neuronu przedsionkowego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-11-2021
 
 
Data akceptacji: 07-03-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Bielińska   

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Stefana Żeromskiego 113, 90-549, Łódź, Polska
 
 
LW 2022;100(2):98-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie przypadku ostrego obwodowego uszkodzenia narządu równowagi w przebiegu zapalenia neuronu przedsionkowego. Pacjentka, lat 32, przyjęta do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii – II Katedry Otolaryngologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w trybie pilnym z powodu silnych zawrotów głowy z uczuciem wirowania otoczenia, nudnościami oraz wymiotami utrzymującymi się od ok. kilkunastu godzin. Wcześniej zawroty u niej nie występowały. Innych dolegliwości nie zgłaszała. Zaburzenia słuchu oraz szumy uszne nie występowały i dotychczas z powodu tych dolegliwości nie była leczona. Przeprowadzono badanie ORL, diagnostykę audiologiczną, otoneurologiczną oraz obrazową (TK głowy) oraz badania laboratoryjne. Rozpoznano ostre obwodowe uszkodzenie narządu równowagi w przebiegu zapalenia nerwu przedsionkowego po stronie prawej. Zastosowano leczenie objawowe: Piracetam, Vinpocetine. Po zmniejszeniu dolegliwości wegetatywnych zalecono indywidualnie dobraną kinezyterapię – ćwiczenia habituacyjne oraz równoważne i koordynacyjne, wykonywane przez pacjentkę – w miarę możliwości – kilka razy dziennie. Wnioski: Etiologia zapalenia neuronu przedsionkowego w większości przypadków jest nie do końca wyjaśniona. Naukowcy opowiadają się za teorią wirusową, ale podkreślano także znaczenie zaburzeń ukrwienia okolicy jąder przedsionkowych. Obraz schorzenia jest zawsze podobny, dominują nagłe burzliwe objawy. Wiążą się one z występującym deficytem błędnika często z całkowitym wypadnięciem jego funkcji.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top