PL EN
OPIS PRZYPADKU
Pourazowa przepuklina przeponowa - diagnostyka, leczenie
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM, Polska
 
2
Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM
 
 
Data nadesłania: 28-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-03-2022
 
 
Data akceptacji: 24-03-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Pyrko   

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM, Polska
 
 
LW 2022;100(2):112-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje problem zaopatrzenia pourazowej przepukliny przeponowej, która wystąpiła u 56-letniej pacjentki po urazie wielonarządowym. Nie istnieje wypracowany standard postępowania w sytuacji wystąpienia szerokiego ubytku przepony. Zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną obecność przepukliny przeponowej z towarzyszącymi objawami klinicznymi stanowi wskazanie do interwencji chirurgicznej. Nie budzi wątpliwości konieczność natychmiastowej operacji w przypadku potwierdzenia krwotoku, niedrożności lub innych wskazań pilnych. Natomiast odroczenie operacji u części chorych może przynieść znaczące korzyści. Przedoperacyjne leczenie żywieniowe, wyrównanie metaboliczne i wodno-elektrolitowe oraz opracowanie strategii postępowania chirurgicznego obniżają ryzyko powikłań i śmiertelności chorych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top