PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Profilaktyka poekspozycyjna tężca w zranieniach – zasady postępowania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Zakaźnych Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
X Kliniczny Oddział Zakaźny, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Polska
 
3
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-09-2021
 
 
Data akceptacji: 20-12-2021
 
 
Data publikacji: 05-03-2022
 
 
LW 2022;100(1):7-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono postępowanie w zranieniach mające na celu zapobieganie rozwojowi tężca. Omówiono epidemiologię i patomechanizm tężca, postacie i objawy kliniczne oraz zasady profilaktyki poekspozycyjnej nieswoistej i swoistej. Artykuł uzupełnia algorytm postępowania.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top