PL EN
PRACA ORYGINALNA
Sympatektomia piersiowa jako metoda leczenia nadpotliwości pierwotnej dłoni – doświadczenia własne
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi; kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
 
2
Instytut Naukowo‑Badawczy IurisMed Spółka z o.o. Independent Medical Examiners w Kutnie; prezes: Magdalena Zapędowska
 
 
Data nadesłania: 10-04-2020
 
 
Data publikacji: 24-06-2020
 
 
LW 2020;98(3):169-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena skuteczności sympatektomii piersiowej w leczeniu nadpotliwości pierwotnej dłoni. W pracy zwracaliśmy szczególną uwagę na występowanie działań niepożądanych po zabiegu operacyjnym. Na podstawie pracy wyciągnęliśmy wniosek, że sympatektomia piersiowa w leczeniu nadpotliwości pierwotnej dłoni jest zabiegiem bezpiecznym, dającym dobre i długotrwałe efekty.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top