PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zespół Stevensa‑Johnsona jako ciężka reakcja na stosowane leki – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
 
2
Klinika Dermatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek
 
3
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
 
 
Data nadesłania: 08-05-2020
 
 
Data publikacji: 24-06-2020
 
 
LW 2020;98(3):174-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Toksyczna nekroliza naskórka (TEN) i zespół Stevensa‑Johnsona (SJS) są ciężkimi niepożądanymi reakcjami dotyczącymi skóry i błon śluzowych. Charakteryzują się erozjami krwotocznymi, rumieniem i mniej lub bardziej ciężkim odwarstwieniem naskórka, przedstawiającym się w postaci pęcherzy i obszarów ogołoconej skóry. W większości przypadków przyczyną SJS/TEN są leki. Rozpoznanie opiera się głównie na występowaniu objawów klinicznych oraz wyniku biopsji skóry, w której stwierdza się typową nekrolizę naskórka na całej grubości w wyniku rozległej apoptozy keratynocytowej. Aby zmniejszyć duże ryzyko śmiertelności, konieczne są: szybka diagnoza, ustalenie i wyeliminowanie przyczyny, ocena rokowania (np. za pomocą skali SCORTEN), szybkie wdrożenie odpowiedniej pielęgnacji i leczenia (z użyciem leków immunomodulujących, takich jak dożylna immunoglobulina) oraz niekiedy specjalistyczna opieka na oddziale intensywnej terapii.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top