PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową na czynność płuc oraz reaktywność oskrzeli
 
Więcej
Ukryj
1
Kliniczny Oddział Pulmonologii i Alergologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy; ordynator: dr n. med. Cezary Rybacki
 
2
Kliniczny Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy; ordynator: dr n. med. Andrzej Krzyżaniak
 
3
Klinika Alergologii i Chorób Infekcyjnych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
 
 
Data nadesłania: 22-02-2019
 
 
Data publikacji: 06-09-2019
 
 
LW 2019;97(4):316-326
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych charakteryzuje się stanem zapalnym trwającym powyżej 12 tygodni, obejmującym błonę śluzową nosa i zatok przynosowych. Według przyjętej klasyfikacji EPOS – European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 – europejskich wytycznych dotyczących zapalenia błony śluzowej nosa i zatok oraz polipów nosa z 2012 r., wyróżnia się przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (PZZP) oraz przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z obecnością polipów (PZZP z PN). Obecnie, w określonych sytuacjach, w leczeniu uzupełniającym obu schorzeń metodą z wyboru jest czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych (ESS). W pracy przedstawiono analizę wpływu zabiegu metodą ESS na funkcję płuc oraz reaktywność oskrzeli u chorych z PZZP oraz PZZP z NP i ze skrzywioną przegrodą nosa leczonych metodą septoplastyki. U wszystkich dodatkowo wykonano testy skórne z alergenami wziewnymi, badanie spirometryczne oraz metacholinową próbę prowokacyjną oskrzeli. Zabieg ESS u chorych z PZZP oraz PZZP z PN nie wpływa w istotny sposób na poprawę funkcji płuc, przyczynia się natomiast istotnie do zmniejszenia reaktywności oskrzeli, zwłaszcza u chorych z PZZP z PN.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top