PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ zabiegu FemtoLASIK na parametry filmu łzowego i stan powierzchni oka u pacjentów z krótkowzrocznością
 
Więcej
Ukryj
1
Studia Doktoranckie WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz
 
2
Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie; kierownik: dr n. med. J. Oficjalska
 
3
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM w Warszawie; p.o. kierownika: dr n. med. Andrzej Cacko
 
4
Klinika Okulistyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 
 
Data nadesłania: 16-08-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2015
 
 
LW 2018;96(4):325-334
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Zabieg FemtoLASIK jest obecnie najczęściej na świecie wykonywaną procedurą laserowej korekcji wad wzroku. Cel. Ocena wpływu grubości wytworzonego w czasie zabiegu FemtoLASIK płatka rogówki na parametry filmu łzowego oraz stan powierzchni oka u pacjentów z krótkowzrocznością. Materiał i metody. Badanie prospektywne, interwencyjne, otwarte. Do badania włączono 143 pacjent w (143 oczy, 80 kobiet, śr. wiek 27,6+–5,9 roku) z krótkowzrocznością od -0,75 do -7,75 dioptrii (D) (średni ekwiwalent sferyczny, śr. ES 4,76+–1,63 D), u których przeprowadzono zabieg FemtoLASIK z płatkiem o grubości 110 oraz 140 μ. Badania filmu łzowego (test Schirmera I, II, czas przerwania filmu łzowego [TBUT]) oraz ocena barwienia rogówki za pomocą fluoresceiny były przeprowadzane przed zabiegiem, następnie po 1 tygodniu oraz 1, 2, 4 i 6 miesiącach po zabiegu. Wyniki. Wszystkie badane parametry filmu łzowego uległy zmianie po zabiegu FemtoLASIK i pozostały zmniejszone w 6‑miesięcznym okresie obserwacji. Wnioski. Zmiany parametrów filmu łzowego i występowanie zespołu suchego oka są bardziej nasilone w oczach, w których wykonano grubszy płatek rogówki, oraz u kobiet.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top