PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zastosowanie badania 18F‑FDG PET/CT w kompleksowej ocenie pacjenta z chorobą Takayasu – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Nuklearnej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. med. Mirosław Dziuk
 
2
Klinika Nefrologii i Dializoterapii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk
 
 
Data publikacji: 02-10-2017
 
 
LW 2017;95(4):375-379
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroba Takayasu to opisana po raz pierwszy przez japońskiego okulistę choroba zapalna dotycząca naczyń dużego i średniego kalibru. Jej etiologia nie została do końca poznana, choć podejrzewa się, że głównym czynnikiem sprawczym jest autoimmunologiczna odpowiedź organizmu połączona z uwarunkowaniami genetycznymi. Chorują głównie kobiety poniżej 40. roku życia. Choroba umiejscawia się przeważnie w aorcie oraz jej największych odgałęzieniach. Złotym standardem diagnostycznym w chorobie Takayasu pozostają badania obrazowe: angio‑CT i angio‑MRI. Podejmowane są próby włączenia w tok diagnostyczny badania 18F‑FDG PET/CT. W artykule przedstawiono przypadek 51‑letniego mężczyzny, u którego rozpoznano chorobę Takayasu w obrębie tętnicy krezkowej górnej na podstawie badania angio‑CT oraz badania 18F‑FDG PET/CT, co pozwoliło na potwierdzenie rozpoznania i zobrazowania innych ognisk zapalnych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top