PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zastosowanie testu FMS do oceny wzorca ruchu żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP: badanie pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Fizjologii Stosowanej WIHiE im. Gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie; kierownik: dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt
 
2
Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach; prezes: dr n. med. Remigiusz Rzepka
 
 
Data nadesłania: 08-08-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):59-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Test Functional Movement Screen (FMS) to nowa szybka metoda oceny wzorca ruchu i potencjalnego ryzyka urazu wynikającego z zaburzeń wzorca. Po raz pierwszy w historii SZ RP wykorzystano go do oceny wzorca ruchu 124 żołnierzy reprezentujących różne formacje SZ RP. Celem badań pilotażowych było zbadanie, w jaki sposób kształtuje się model wzorca ruchu wśród żołnierzy SZ RP, oraz stwierdzenie, czy istnieją różnice między rodzajem służby a występującymi nieprawidłowościami wzorca ruchu. W badanych grupach żołnierzy ocenianych testem FMS stwierdzono zróżnicowanie wzorca ruchu. Stwierdzone asymetrie i zaburzenia wzorca ruchu w grupach badanych żołnierzy różniły się zależnie od reprezentowanego rodzaju służby.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top