PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena skuteczności rękawowej resekcji żołądka w leczeniu otyłości olbrzymiej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM; kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
 
 
Data nadesłania: 05-09-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):64-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel badania. Celem badania było sprawdzenie odległych wyników rękawowej resekcji żołądka w leczeniu otyłości olbrzymiej. Procedura. Przeprowadzono badanie podłużne w Klinice Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej, Onkologicznej i Torakochirurgii WIM w Warszawie. Materiał i metody. W badaniu zastosowano kwestionariusz wywiadu. Przedmiotem analizy były: wskaźnik BMI (body mass index) oraz wskaźnik %EWL (percent of excess weight loss). Wyniki. Średnia masa ciała badanych po roku od operacji wyniosła M=91,8 kg; SD=16,37, a po 2,5 roku M=91,3 kg; SD=13,15, co przy średniej wyjściowej masie ciała równej 141,2 kg; SD=25,54, oznacza redukcję o 44,7 kg; SD=15,48. O trzymana różnica jest istotna statystycznie. Średnia wartość BMI u badanych przed operacją wynosiła M=47,55; SD=6,82, rok po operacji M=31; SD=4,56, a 2,5 roku po operacji M=30,85; SD=3,46. Skuteczność operacji %EWL rok po jej wykonaniu wynosiła średnio: M=61,97%, SD=14,43%, a po upływie 2,5 roku średni % EWL wynosił: M=60,78%, SD=12,88. Wnioski. Chirurgia bariatryczna jest skuteczna w walce z otyłością olbrzymią, a jej wyniki są trwałe w długim okresie.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top