PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Znaczenie przedoperacyjnej oceny psychologicznej chorych na otyłość olbrzymią leczonych chirurgicznie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; kierownik ISD: dr hab. Izabela Grabowska
 
2
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Andrzej Kwiatkowski
 
 
Data nadesłania: 26-06-2019
 
 
Data publikacji: 13-12-2019
 
 
LW 2020;98(1):48–52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach zauważa się ogromne zainteresowanie chirurgią bariatryczną. Sytuacja ta związana jest ze zwiększeniem częstości występowania problemów z nadmierną masą ciała oraz z dużą skutecznością chirurgicznego leczenia otyłości. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że otyłość jest obecnie najgroźniejszą chorobą przewlekłą, która nie ma tendencji do samoistnego ustępowania, a jej konsekwencje są groźne nie tylko dla zdrowia somatycznego, ale również dla funkcjonowania chorego w sferze psychicznej i społecznej. Otyłość powinna być bezwzględnie leczona. Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia otyłości olbrzymiej jest chirurgia bariatryczna. Do uzyskania efektów leczenia chirurgicznego niezbędna jest skrupulatna diagnoza i ocena stanu psychicznego pacjentów cierpiących z powodu otyłości olbrzymiej. Pozwala to na lepsze zrozumienie mechanizmów przyczyniających się do rozwoju nadmiernej masy ciała operowanych pacjentów oraz na dobór odpowiednich interwencji mających na celu zwiększenie skuteczności chirurgii bariatrycznej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745