PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zatorowość płucna dużego ryzyka zgonu u chorego z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n med. Karina Jahnz‑Różyk
 
 
Data nadesłania: 30-12-2016
 
 
Data publikacji: 22-05-2017
 
 
LW 2017;95(3):284-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano przypadek 44‑letniego pacjenta przyjętego do szpitala z objawami wstrząsu kardiogennego. Chory leczony przewlekle z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W wywiadzie przebyta zatorowość płucna małego ryzyka zgonu w przebiegu zakrzepicy żył podudzia oraz trombofili wrodzonej. Przebieg leczenia przeciwkrzepliwego powikłany małopłytkowością indukowaną heparyną. Przedstawiono implikacje kliniczne współistniejących chorób i decyzje terapeutyczne z nich wynikające.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top