PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza nosicielstwa patogenów alarmowych zawlekanych do Polski przez żołnierzy stacjonujących w Afganistanie i Kuwejcie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; kierownik: płk prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski
 
 
Data nadesłania: 25-06-2020
 
 
Data publikacji: 18-09-2020
 
 
LW 2020;98(4):233-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. W pracy dokonano charakterystyki nosicielstwa patogenów alarmowych przenoszonych drogą pokarmową, zawlekanych do kraju przez polskich żołnierzy stacjonujących w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie. Materiał i metody. Materiał biologiczny (kał na podłożu transportowym) został pobrany w 2018 r. od 441 żołnierzy PKW Afganistan oraz 76 żołnierzy PKW Kuwejt, a następnie zbadany w Polsce w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych z rodziny Entrobacteriaceae i niefermentujących, ziarenkowców MRSA oraz VRE. Wyniki. Wśród żołnierzy PKW Afganistan nosicielstwo Escherichia coli z mechanizmem oporności ESBL wykryto aż u 308 osób, nosicielstwo Klebsiella pneumoniae z mechanizmem oporności EBSL u 2 osób, nosicielstwo Enterobacter cloacae z mechanizmem oporności ESBL u 1 osoby i KPC u 2 osób oraz Citrobacter brakii u 1 osoby. Wśród żołnierzy PKW Kuwejt nosicielstwo Escherichia coli z mechanizmem oporności ESBL wykryto u 30 osób, Klebsiella pneumoniae z mechanizmem ESBL u 3 osób oraz nosicielstwo Enterobacter cloacae z mechanizmem oporności KPC u 2 osób. Wnioski. Wysokie wskaźniki nosicielstwa patogenów alarmowych przenoszonych drogą pokarmową występujących u polskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie i Kuwejcie uzasadniają konieczność rozszerzenia panelu badań przesiewowych wykonywanych po powrocie ze służby poza granicami państwa.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top