PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Nadzór epidemiologiczny Wojskowego Instytutu Medycznego nad występowaniem zarażeń pasożytami jelitowymi oraz ich zawlekaniem do kraju przez żołnierzy PKW
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 10-01-2016
 
 
Data publikacji: 22-05-2017
 
 
LW 2017;95(3):302-305
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Operacje współczesnego teatru działań z udziałem żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) prowadzone są w ciężkich warunkach środowiskowych, które sprzyjają zawlekaniu do kraju macierzystego patogenów chorób infekcyjnych i inwazyjnych. Potwierdzają to badania realizowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w latach 2010–2014 w ramach programu profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego wśród uczestników operacji wojskowych, badania ludności miejscowej w rejonach stacjonowania polskich żołnierzy w Afganistanie, Republice Środkowej Afryki i Kosowie w latach 2011–2016, a także diagnostyka parazytologiczna żołnierzy PKW pełniących służbę w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Kuwejcie prowadzona w latach 2015–2017. Wojskowy Instytut Medyczny nieprzerwanie od 2010 roku jest jedynym ośrodkiem zajmującym się nadzorem epidemiologicznym i eliminacją zarażeń pasożytami jelitowymi w środowisku żołnierzy PKW poza granicami państwa. W trosce o ciągłość ww. nadzoru i kontynuowanie skutecznej eliminacji zarażeń pasożytniczych wśród polskich żołnierzy WIM przygotował projekt programu profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego na kolejne lata, który został przesłany do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w celu dalszych uzgodnień.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top